Vijesti

Tinejdžerke najizloženije depresiji

LONDON - Tinejdžerke imaju dvostruko veći rizik od dječaka za pojavu simptoma depresije povezane sa korištenjem društvenih mreža, navode naučnici.

 

Razlozi za pojačani rizik kod djevojčica su - onlajn zlostavljanje, poremećaj spavanja, te nezadovoljstvo vlastitim tijelom i pad samopouzdanja.

U istraživanju koje je analiziralo podatke o gotovo 11.000 mladih u Velikoj Britaniji, istraživači su zaključili da su četrnaestogodišnje djevojčice najčešći korisnici društvenih mreža.

Među njima, dvije petine društvene mreže koristi više od tri sata dnevno, dok to isto čini petina dječaka.

Studija pokazuje da i 12 odsto umjerenih korisnika društvenih mreža, te 38 odsto onih koji ih koriste duže, odnosno više od pet sati dnevno, pokazuju znakove ozbiljnije depresije.

Istraživači su otkrili da je 40 odsto djevojčica i 25 odsto dječaka bilo izloženo onlajn zlostavljanju.

Poremećaji spavanja pojavljuju se kod 40 odsto djevojčica, dok je taj procenat kod dječaka 28 odsto.

Anksioznost i loše spavanje povezani su sa depresijom, napominju istraživači.

©2021 “MOMČILOVIĆ – STUDIO M” d.o.o. Sva prava zadržana.