Vijesti

Proizvodnja neurona, odgovornih za pamćenje, prestaje mnogo ranije

Dijelovi ljudskog mozga zaduženi za pamćenje i učenje prestaju da proizvode neurone oko trinaeste godine života, pokazali su rezultati nedavno sprovedenog istraživanja američkih i španskih naučnika.

 

Ovo otkriće, koje bi moglo da izmijeni područje neuronauke, dovodi u pitanje dosad poznato stanovište po kome hipokampus nastavlja da proizvodi neurone, važne za prenos informacija u mozgu, sve do odraslog životnog doba čovjeka.

Ranija istraživanja upućuju na to da se, u ljudskom hipokampusu, svakodnevno proizvedu stotine neurona. Vjerovalo se i da bi se podsticanjem neurogeneze (nastanka neurona u odraslom dobu) moglo doskočiti raznim neurodegenerativnim bolestima, koje se razvijaju u starosti.

"Proučavajući uzorke mozga 59 odraslih osoba i djece ustanovili smo da nema dokaza o postojanju mlađih neurona ili matičnih ćelija koje proizvode nove neurone u hipokampusu osoba starijih od 18 godina", izjavio je koautor studije sa Univerziteta Kalifornija u San Franciscu, Arturo Alvarez- Bajla.

"Pronašli smo određen broj neurona kod djece do godinu dana, i još nešto kod djece starosti između sedam i 13 godina", rekao je naučnik.

"Rezultati našeg istraživanja upućuju na to da je hipokampus kod čovjeka u velikoj mjeri već izgrađen tokom razvoja mozga fetusa", dodao je on.

Naučnici su pronašli nove neurone u drugim dijelovima mozga, preciznije u moždanim komorama. Oni navode da bi morali da sprovedu dodatna istraživanja na ostalim dijelovima mozga, kako bi ustanovili da li se i tamo odvija neurogeneza.

"Ovi rezultati će, bez sumnje, podstaći polemike", rekao je neurolog Džejson Snider sa Univerziteta Britiš Kolumbija.

©2021 “MOMČILOVIĆ – STUDIO M” d.o.o. Sva prava zadržana.