Vijesti

Otvaranje 11 miliona radnih mjesta osnovni ovogodišnji cilj Kine

PEKING - Bruto domaći proizvod Kine povećao se sa 54 triliona na 82,7 triliona juana (više od 10 triliona evra), bilježeći rast od 7,1 odsto na godišnjem nivou.

Više od 68 miliona ljudi je izbavljeno iz siromaštva. Turistička putovanja zabilježila su porast sa 83 na više od 130 miliona. Potrošnja energije i vode po jedinici BDP-a smanjena je za više od 20 odsto, emisije velikih zagađivača bile su u stalnom padu, a broj dana s teškim zagađenjem vazduha u velikim gradovima smanjen je za 50 odsto. Lični dohodak povećao se u prosjeku 7,4% na godišnjem nivou, što je nadmašilo ekonomski rast i generiralo najveću grupu srednjeg dohotka na svijetu, više od 66 miliona novih radnih mjesta otvoreno je u urbanim područjima, a država, sa populacijom od preko 1,3 milijarde, postigla je relativno potpunu zaposlenost. Ovo su glavne crtice iz izvještaja o radu premijera Narodne Republike Kine, Li Kećjanga.

Na Svekineskom narodnom kongresu (NPC), premijer Li predstavio je i glavne ciljeve za 2018. godinu. Među njima su da rast bruto društvenog proizvoda treba ostati na nivou od oko 6,5%, a CPI (indeks potrošačkih cijena) oko 3%. Očekuje se da će biti otvoreno novih 11 miliona radnih mjesta u urbanim područjima, anketirana stopa nezaposlenosti u urbanim područjima trebalo bi da ostane u okviru 5,5%, a registrovana stopa nezaposlenosti u urbanim područjima u okviru 4,5%. Potrebno je zadržati osnovni paritet u rastu ličnog dohotka i ekonomskog rasta, stabilan rast u obimu uvoza i izvoza, te osnovnu ravnotežu u platnom bilansu. U 2018. očekuje se smanjenje potrošnje energije po jedinici BDP-a od najmanje 3%, i nastavak smanjenja emisija većih zagađivača.

Među glavnim ciljevima je i postizanje značajnog napretka u strukturnoj reformi na strani ponude te sistematska i učinkovita prevencija i kontrola rizika. Među ostalim ciljevima su i da ovogodišnji deficit po BDP-u bude 2,6%, za 0,4% manje nego 2017.

Kina namjerava da smanji kapacitet proizvodnje čelika za oko 30 miliona metričkih tona, a kapacitet proizvodnje uglja za oko 150 miliona metričkih tona. Porezi za firme i pojedince biće smanjeni za preko 800 milijardi juana, a 732 milijarde juana će biti uloženo u izgradnju željenica. U izgradnju autoputeva i plovnih puteva biće uloženo oko 1,8 triliona juana, dok će nivo ulaganja u aktuelne projekte očuvanja vode doseći jedan trilion juana. Opšti proizvodni sektor će se u potpunosti otvoriti, a pristup sektorima poput telekomunikacija, medicinskih usluga, obrazovanja, brige o starijima i vozila nove energije će se proširiti. Kina će aktivno raditi na proširenju uvoza, te biti domaćin prvog Međunarodnog sajma za uvoz, smanjiti uvozne tarife na automobile kao i na određenu robu široke potrošnje itd. (Xinhua)

©2021 “MOMČILOVIĆ – STUDIO M” d.o.o. Sva prava zadržana.