Vijesti

Komercijalna banka Banjaluka utrostručila dobit u odnosu na 2016.

BANJALUKA - Komercijalna banka Banjaluka u prošloj godini je utrostručila dobit u odnosu na 2016. godinu, pokazuje finansijski izvještaj objavljen na Banjalučkoj berzi.

 

Prema izvještaju, banka je u 2016. godini imala dobit od 410.000 maraka, da bi u prošloj godini ta dobit porasla na 1,34 miliona KM.

 

Boško Mekinjić, predsjednik Uprave banke, je kazao kako su u potpunosti zadovoljni ostvarenim rezultatima u 2017. godini, s obzirom na to da su premašeni svi najvažniji planirani parametri poslovanja, kao što su rast aktive banke, dobit, rast kreditne aktivnosti, kao i jačanje depozitne baze banke.

 

"Pored ovoga, banka je u protekloj godini značajno proširila bazu novih klijenata, uz plasiranje više proizvoda na tržište, kako u segmentu privrede, tako i u segmentu stanovništva. Istovremeno, bitno je napomenuti da je, pored ostvarenih rezultata u toku godine, banka uspješno prošla i proces nezavisne revizije kompletne aktive banke (AQR-assets quality review), što svakako stvara dalju osnovu za rast i razvoj u narednom periodu", kazao je on.

 

Kada su planovi za tekuću godinu u pitanju, Mekinjić kaže da će banka nastaviti s intenzivnom kreditnom aktivnošću, širenjem poslovne mreže, kreiranjem novih proizvoda za privredu i stanovništvo i daljim procesom digitalizacije u sklada s projektima matične banke.

 

"Trendovi poslovanja koje imamo u prva dva mjeseca ove godine pokazuju nam da će i ova godina biti uspješna za banku. Naravno, s obzirom na to da su u fokusu, pored ostvarenja svi planiranih veličina, i sigurnost i stabilnost banke i njenih klijenata, banka će i dalje zadržati konzervativniji pristup upravljanju svim vrstama rizika, s posebnim akcentom na krediti rizik", zaključio je Mekinjić.

©2021 “MOMČILOVIĆ – STUDIO M” d.o.o. Sva prava zadržana.