Vijesti

Počela sanacija nasipa na Vrbanji i Vrbasu

BANJALUKA - Po nalogu gradskih vlasti, počela je sanacija oštećenog nasipa na Vrbanji i Vrbasu u naselju Česma. Sredstva u iznosu od oko 460.000 KM obezbjeđena su iz budžeta Fonda solidarnosti.

 

Vodna inspekcija Grada Banjaluke, krajem aprila je naložila sanaciju nasipa na desnim obalama Vrbanje i Vrbasa, od lokaliteta „Crni vir“ do nekadašnjeg visećeg mosta u naselju Česma.

Nasip na Vrbanji je izgrađen 2004. godine, a oštećen u poplavama 2014. godine. Tada je urađena njegova privremena sanacija, međutim problem nije trajno riješen.

Posljednjim inspekcijskim nadzorom, utvrđena su četiri oštećenja na nasipu ukupne dužine od oko 170 metara.

Na osnovu registrovanih oštećenja obaloutvrde vidljivo je da ona predstavljaju negativni uticajni faktor na stabilnost, a samim tim i na funkcionalnost nasipa koji bi trebalo da štiti domaćinstva u naselju Česma od plavljenja – istakao je Janko Kecman, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove.

Što se tiče nasipa na rijeci Vrbas, na lokaciji nekadašnjeg visećeg mosta, koji je srušen u poplavama 2014. godine, uočena su dva aktivna klizišta ukupne dužine oko 50 metara.

S obzirom na blisko međusobno rastojanje ova dva klizišta moguće je njihovo objedinjavanje u jedinstveno klizište. Nestabilnosti koje su uočene utiču na stabilnost ovog dijela nasipa i potrebno ih je sanirati – navodi Kecman .

Sredstva za sanaciju ova dva nasipa obezbjedila je Vlada Republike Srpske, a cijeli posao je u nadležnosti JU „Vode Srpske“,  koje su nadležne za održavanje nasipa i obaloutvrda na Vrbasu i Vrbanji.

©2021 “MOMČILOVIĆ – STUDIO M” d.o.o. Sva prava zadržana.