Vijesti

SARAJEVO - Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je ažurirane podatke o blokiranim računima poslovnih subjekata u BiH po kojima su zaključno sa 29. martom ove godine bila blokirana 75.529 računa poslovnih subjekata, dok 64.958 firmi imaju blokiran bar jedan račun.

Napretkom medicine u 20. vijeku očekivano trajanje života u svijetu se znatno povećavalo, pa i u BiH, gdje je 1953. godine životni vijek iznosio 54,8 godina za žene, a za muškarce 52,6 godina, dok je danas u RS prosječan životni vijek žena 80,1 godina i muškaraca 74,4 godine, a u FBiH žene u prosjeku žive 76,7, dok muškarci žive 74,6 godina.

©2019 “MOMČILOVIĆ – STUDIO M” d.o.o. Sva prava zadržana.