POSJETA AMERIČKE AMBASADORKE TESLIĆU

Ambasadorka SAD u BiH Morin Kormak izjavila je danas u Tesliću da američka Ambasada u BiH sarađuje sa vlastima na svim nivoima kako bi se stvorili bolji poslovni uslovi i uslovi za otvaranje novih radnih mjesta. “Mislim da mora postajati neka simbioza između vlasti da se stvore i bolji uslovi za ekonomske reforme”, navela je Kormakova nakon sastanka sa načelnikom opštine Teslić Milanom Miličevićem. Ona je ukazala na zainteresovanost američkih privrednika za investiranje u BiH. Miličević je u razgovoru sa Kormakovom kao jedan od ključnih problema ove opštine naveo sporne vlasničke odnose nad industrijskom zonom “Borja”, istakavši da je u toku sudski spor protiv Vlade Republike Srpske, koja “navedeno zemljište želi prenijeti na republički nivo”, te generalno, kako kaže, lošem odnosu prema ovoj opštini. On je kao prioritetne projekte naveo pronalazak strateških partnera za opštinske industrijske zone, toplifikaciju grada kao i projekte koji se odnose na obrazovni sistem. Nakon sastanka sa Miličevićem, Kormakova je posjetila Dječije obdanište “Palčić”, čiji je objekat saniran i rekonstruisan sredstvima opštine Teslić i Razvojnog programa UN u BiH u iznosu od 180.000 KM.

Odgovori