Duška

Radim na radiju kao: Svaki mogući posao, al’ učim…

Interesuje me: Sve moguće i nemoguće.

Ne interesuje me: Politika i sport.

Ne mogu da živim bez: “Njega” i dobrog odijela.

Mogu da živim bez: Ljubavi ! 😛

Najviše cijenim: Poštovanje.

Ne mogu da podnesem: Laž i nepravdu.

Moja najpozitivnija osobina: Dobrota (na žalost)…

Moja negativna strana: Nemam samopouzdanja.

Vjerujem u: Boga.

Ne vjerujem: Da ću se udati.

Jedem: Jedan sedvič na dan (živim od ljubavi)

Knjiga: Instagram 🙂

Film: Mrtav ‘ladan

Pjevač/grupa: Svetlana Ceca Ražnatović, Lexinton

Pjesme: Dobrotvorne svrhe (Ceca)

Odgovori